Kontakt

MDPRAK, s.r.o.

MUDr. Peter ZBOJOVSKÝ

E-mail: mdprakambulancia@gmail.com

Levočská 22
08001 Prešov

Tel.: 0517711030

Mobil: 0902 142 397 (prednostne pre SMS)

IČO: 47971665

plagatA4.pdf (627203)