Služby

Poskytujeme komplexné lekárske služby v odbore všeobecné lekárstvo. Snažíme sa vždy o profesionálny a individuálny prístup. Pomáhajú nám pritom kvalitné a overené zdravotnícke prístroje.


Prehliadky a ošetrenie praktickým lekárom

V našej ordinácii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia a aj nadštandardné platené služby.

Ordinačné hodiny

Tu nájdete naše ordinačné hodiny. Ak to prevádzka ambulancie umožňuje, je možné dohodnúť vyšetrenie i mimo ordinačné hodiny.

plagatA4.pdf (612,5 kB)