V záujme poskytovania komplexnej starostlivosti naša ambulacia poskytuje:

1. predoperačné vyšetrenia pre našich klientov

2. EKG vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky alebo pri akútnom ošetrení

3. vyšetrenie CRP na ambulancii (bez nutnosti čakania, len z kvapky krvi z prsta), ktoré Vám umožní vyhnúť sa zbytočnej spotrebe antibiotík

4. vyšetrenie cievneho systému, tzv. ABI, pre včasné podchytenie aterosklerotického ochorenia s možnosťou zásahu ešte pred vznikom komplikácií (rýchle, bezbolestné vyšetrenie)

5. vyšetrenie INR na ambulancii (bez nutnosti čakania, len z kvapky krvi z prsta), u pacientov užívajúcich warfarín 

6. vyšetrenie krvného tlaku prostredníctvom 24hod. tlakového Holtera (pre potvrdenie alebo vylúčenie choroby vysokého krvného tlaku)

7. spirometrické vyšetrenie (rýchle nebolestivé vyšetrenie pľúcnych funkcií) na vzhľadávanie ochorení ako sú priedušková astma či chronická bronchitída 

Všetky vyšetrenia sú vykonávané na moderných a certfikovaných prístrojoch zaručujúcich presnosť výsledkov.